Uitslag verkeersenquête Oude Dijk

Nadat de Oude Dijk vorige jaar op de schop is gegaan, heeft de verkeerscommissie een korte enquête verspreid om te evalueren hoe de nieuwe situatie door de bewoners ervaren wordt.

In de bijlagen van deze mail vind je de resultaten van deze enquête. Zowel complimenten als verdere punten ter verbetering zijn daarin terug te vinden. Het rapport zal ook aan de gemeente aangeboden worden.

Één punt even kort uitgelicht: de soms hoge snelheden door ons dorp. Vorige week is de verkeerscommissie door (een deel van het) dorp gegaan met grote 30KM stickers met als doel meer bewustwording van de maximum snelheid. De stickers zijn dan ook al veelvuldig in ons straatbeeld te zien, dank daarvoor!

Helaas was het niet mogelijk om iedereen te bereiken met de stickeractie, maar mocht je graag ook een 30KM sticker willen hebben, neem dan contact op met de verkeerscommissie via Agnes Schouten (agnes.a.schouten@gmail.com, De Streekweg 20).

Evaluatie nieuwe situatie Oude Dijk

Enqueteuitslag Oude Dijk versie 2