Mededeling contributie inning

In het laatste kwartaal wordt de contributie geïnd van de leden van de vereniging Dorpsbelangen.
Het verschuldigde contributie geld (€ 5,-) zal op 1 december van de bankrekening, van die leden die de vereniging daartoe gemachtigd hebben, worden geïncasseerd.
De overige leden ontvangen een contributienota in de bus.

met groet,

Bert Veld

Leave a Reply

Required fields are marked*