Verkeer en veiligheid in Den Andel

SAMENVATTING van de brainstormsessie 20 mei 2017 ONDERWERP VERKEER EN VEILIGHEID

Hartewensen en concrete invulling
Snelheid
Er wordt hard gereden in het dorp, vooral bij het binnenrijden en het uitrijden en bij de open stukken
De ene oplossing is vaak een beperking of een knelpunt voor de ander.
Automobilisten met positieve aanwijzingen uitnodigen om rustiger te rijden
We moeten het leuker maken om matig te rijden
Er is verdeeldheid / verdeelde belangen over de te nemen verkeersmaatregelen.
Groter draagvlak over de te nemen maatregelen in eigen dorp is wenselijk Ga eerst zelf als dorp de
gewenste maatregelen afstemmen met burgers en bedrijven) en betrek daarna pas de gemeente
Overeenstemming en acceptatie van de keuzes / besluiten in het uiteindelijke plan
Hartewens “ludieke” / positieve verkeerssignalen die uitnodigen tot vrijwillig aanpassing rijgedrag.
– Zoals het voorbeeld van Overschild
– Kunstobjecten neerzetten
– Mooie entrees van het dorp
– Concept ook voor andere dorpen
Hartewens Maak het dorp leuker om langzamer te rijden
– Met mooie bloembakken
Hartewens Haal de snelheid uit de Oosterweg – Sagittariusweg
– Duidelijke borden
– Verkeersremmers
Hartewens Haal de snelheid Oude Dijk eruit
– Duidelijke borden
– Verkeersremmers
– Aan een kant afsluiten
– Duidelijk bord aan begin van Oude Dijk om onbekenden duidelijk te maken dat het een
smalle dijk betreft en je elkaar dus voorzichtig moet passeren en best aan de kant mag gaan
voor de ander (daarbij voetgangers weer niet van de sokken rijdend!).
Hartewens Haal de snelheid op de Kruisweg eruit
Het voormalige fietspad Kruisweg (tussen de Streekweg en Oosterweg) is inmiddels vanaf de
Oosterweg tot aan het cultuurerf Andledon een autoweg geworden, waarbij regelmatig behoorlijk
hard wordt gereden. Dit heeft al diverse keren tot gevaarlijke situaties geleid.
De Kruisweg wordt door kinderen gebruikt om van de Streekweg naar de speeltuin aan de Oosterweg
te komen (en weer terug) . De bewoners weten overigens dat ze langzaam moeten rijden, maar dat
geldt niet voor de bezoekers van Andledon. Een ongeluk ligt op de loer.
– Woonerf maken
– Parralelweg achterkant Kruisweg
Hartewens Haal de snelheid uit de Streekweg

– slimme en duidelijk zichtbare snelheidsbeperkingen bijv. slaloms of drempels die geen
ergernis opleveren en dat valt of staat bij de uitvoering
– Door dorpsgenoten (onze kunstenaars) zelf gemaakt
– Bloembakken maar dan kunstzinnig mooi gemaakt

Trottoirs voor voetgangers en rolstoelgebruikers
Auto’s en betonnen randen om bomen vormen op veel plaatsen in het dorp een obstakel en
voetganger / rolstoelers is de klos
Hartewens “Zet de minst mobiele inwoner centraal bij je verkeersbeleid”
– Stoep vrijhouden van geparkeerde auto’s
– Geen obstakels
– In kaart brengen van rolstoelruimte, voetgangersruimte
– Parkeerverbod / parkeerinstructie
– Betonnen randen om bomen weg
Vrachtverkeer
Er komt te veel vrachtverkeer door de Oude Dijk
Hartewens Vrachtwagens uit het dop weren
– Borden met vrachtwagens alleen bestemmingsverkeer
Veilig voor kinderen
De huidige heg, is niet kind-dicht
Hartewens Bij de speeltuin Oosterweg / Sagittariusweg kinderen beschermen voor verkeer
– “Waar een wil is, is een heg”: heg dicht maken
Fietspaden Rasquert – Westernieland / Den Andel – Warffum
Hartewens Beide fietspaden moeten onderdeel blijven van de Visie Den Andel.
Dorpsommetje(s) / toeristische routes
Hartewens Naast veilige fietspaden van Den Andel naar omliggende dorpen, meer voetpaden, meer
dan alleen het Andelster dorpsommetje.
– het Dorpsommetje moet blijven en mag extra worden opgewaardeerd
(duidelijkere/stevigere bewegwijzering misschien).
– Extra benadrukken (met infoborden of bewegwijzering maar ook in publiciteit) dat door ons
dorp wel vijf verschillende vast te stellen toeristische routes lopen (voor lange afstand
wandelaars, voor korte afstand wandelaars, voor fietsers, voor motoren, voor oldtimers.
Dergelijke info en publiciteit zal bijdragen aan totstandkoming van fietspad tussen Den Andel
en Warffum!

 

Meedoen?